Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas sēdē deputāti uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvjus par NAP2027 prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” iekļautos rīcības virzienus ”Saliedētība”, “Tiesiskums un pārvaldība” un “Drošība”.

Deputāti uzsvēra, ka plānošanas periodā ir nepieciešamas skatīt arī reģionālo attīstību rajona griezumā. Kvalitatīva izglītība ir pats svarīgākais šīs komisijas mērķis.

Uzklausot pieaicināto pārstāvju teikto, ka svarīga ir saliedēta sabiedrība un iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās.

Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji sacīja, ka pašlaik no ministrijām tiek iesniegti Ministru kabinetā priekšlikumi par Eiropas Savienības fondu finansējumu nepieciešamību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka turpināsim komisijas sēdēs skatīs jautājumus par NAP2027 nākamām prioritātēm un atgriezīsimies pie ekonomiskās attīstības, dzimstības, kas notiek reģionos attīstības ziņā un centīsimies izdarīt maksimāli daudz tieši ar savu uzmanību apliecināt, ko uzskatām par galveno prioritāti.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv