Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas sēdē deputātus par NAP 2027 stratēģisko mērķi “Produktivitāte un ienākumi” iepazīstināja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji. Uzklausot sniegto informāciju deputāti uzsvēra, ka Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam stratēģiskais mērķis “Produktivitāte un ienākumi” jāskata, analizējot konkrētas tautsaimniecības nozares, turklāt jāpievērš uzmanība vienmērīgai reģionu attīstībai. Pārrunājot jautājumus, kas skar inovācijas, darbaspēku, nepieciešamās investīcijas, kur un kāpēc uzņēmumi atradīsies un vai nozares spēs īstenot plānoto.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis uzsvēra, kas būtiski ir ņemt vērā nozaru ģeogrāfisko izvietojumu. Nedrīkst koncentrēties tikai uz nozarēm, kuru uzņēmumi atrodas, piemēram, Rīgā un tās apkārtnē, aizmirstot par tām, kas ir pārstāvētas reģionos. Vienlaikus NAP2027 ir nepieciešams reālistisks redzējums par to, kur vēlamies atrasties pēc 10 un 20 gadiem.

Klātesošie pārsprieda arī klimata mērķu sasniegšanas ietekmi uz tautsaimniecības attīstību.

 

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv