Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Deputāti pārsprieda jautājumus, kā sabalansēt infrastruktūras attīstību ar patieso pieprasījumu, kā arī uzsvēra nepieciešamību aktualizēt valsts digitālo dienaskārtību un cilvēku prasmju attīstīšanu infrastruktūras izmantošanā.

Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pārstāvis klātesošajiem akcentēja, ka 5G kontekstā Latvijai ir lielas iespējas kļūt par tehnoloģiju radītājvalsti. Savukārt Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija akcentēja, ka 5G ir jauna infrastruktūra, kas vislielākās priekšrocības dod tieši industriju attīstībai un līdz ar to uzņēmumu un privātā sektora gatavība un prasmes strādāt digitālā vidē ir ļoti būtiskas.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka digitālā savienojamība 21. gadsimtā ir tikpat būtiskā kā, piemēram, dzelzceļa savienojamības nodrošināšana 19. gadsimtā. Latvijas digitālā savienojamība šobrīd ir pasaules klases līmenī. Svarīgi, lai turpmāko septiņu gadu laikā, kurus aptver topošais Nacionālais attīstības plāns, mēs šo pozīciju nepazaudētu.

V. Dombrovskis informēja, ka Ilgtspējīgas attīstības komisija tuvākajā laikā savā darba kārtībā šo jautājumu plāno iekļaut atkārtoti.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv