Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Ekonomikas ministrijas pārstāvji, iepazīstinot klātesošos ar sagatavoto ekonomikas atveseļošanās plānu, ieskicēja īstermiņā un vidējā termiņā izvirzītos mērķus, kā arī 2023.gadā iecerēto rezultātu – sasniegt 22 miljardus eiro eksporta apjomu.  Pārrunājot plānotos rīcības virzienus, tostarp spriežot par cilvēkkapitālam attīstāmajām prasmēm un inovācijām, komisijas locekļi uzsvēra, ka digitālo prasmju uzlabošanai jāpievēršas pastiprināti, gan pilnveidojot iedzīvotāju individuālās prasmes tehnoloģiju lietojumā, gan attīstot palīdzības mehānismus mazajiem uzņēmumiem darbam tiešsaistes vidē.  Ekonomikas ministrijas pārstāvji atzīmēja, ka Latvijas uzņēmumi digitalizācijas jomā atpaliek – Latvijā pieejamā infrastruktūra ir viena no labākajām OECD valstu vidū, savukārt tās izmantošana – viena no vājākajām.  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti spriežot par Latvijas ekonomikas atjaunošanas plānu pēc koronavīrusa Covid-19 izraisītās krīzes, akcentēja, ka pievērsīs pastiprinātu uzmanību tā praktiskai īstenošanai.  Klātesošie rosināja pilnveidot atbalstu ražojošajiem uzņēmumiem, tostarp izvērtējot iespēju rast atbalstu ražošanas izmaksu samazināšanai.  Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka svarīgi, lai tautsaimniecības stimulēšana un atveseļošanās notiktu pārdomāti un efektīvi, atbilstoši valdības pieņemtajai stratēģijai. Nav pieļaujama ad hoc resursu sadale. Ilgtspējīgas attīstības komisija tuvākajās sēdēs turpinās pārspriest sagatavoto ekonomikas atveseļošanās plānu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv