Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Ilgtspējīgas attīstības komisija uzklausīja Finanšu ministrijas sagatavoto Atjaunošanas un noturības mehānismu (ANM/RRF), kas ir jauna Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma. No ministrijām RRF plānā nozaru ministrija definē izvēlētās reformas, reformu sasaisti ar Eiropas Semestra rekomendācijām, reformu socioekonomisko ietekmi, plānoto investīciju sasaisti ar reformām, investīciju projektu darbības un izmaksas, reformu un investīciju sasniedzamos rādītājus, labuma guvējus, paredzamo ieguldījumu zaļajā un/vai digitālajā transformācijā. RRF tiek iezīmēts rāmis, ka darba grupu sanāksmes notiek septembrī, tematiskās darba grupas - formulē reformas un investīcijas finansēšanai no RRF. Nozaru ministriju diskusijas ar sadarbības partneriem līdz 11.septembrim. Nozaru ministrijām līdz 11.septembrim jāiesniedz RRF plāna sadaļas FM. Pēc 11.septembra atkārtotas darba grupu tikšanās septembrī, oktobrī. Septembris – EK redzējums un vadlīnijas RRF plāna sagatavošanai. Starpziņojums Nacionālās attīstības padomei līdz septembra beigām. ANM plāns valdībā līdz oktobra beigām un līdz 2021.gada aprīļa beigām RRF plāna apstiprināšana EK. 2021.gada 3.ceturksnis – RRF plāna īstenošanas uzsākšana (izdevumi attiecināmi no 2020.gada 1.februāra). Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka komisija maksimāli sekos līdz Atveseļošanas un noturības plāna ieviešanai.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv