Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīga mājokļu politika.

 

Komisijas sēdē galvenās tēmas tika prezentētas.

Nozares loma tautsaimniecībā.

Mājokļu īpatnības.

Tirgus struktūra un novecošanās.

Demogrāfiskie izaicinājumi.

Nozares problēmas.

Kopsavilkums.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv