Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis devās komandējumā uz Tallinu(Igaunija) no 2015.gada 25.maija līdz 26.maijam.

Tallinā, 26.maijā notika Igaunijas Parlamenta, Tallinas Universitātes, Igaunijas pašvaldību asociāciju un lielāko pašvaldību organizēta starptautiska konference (programma pielikumā), kuras galvenais mērķis bija atskats Igaunijas pašvaldību attīstības pagātnē, veikt rezumējumu un, pamatojot pašvaldību teritoriālās reformas nepieciešamību, ieskicēt gaidāmās viņu reformas teorētiskos un praktiskos izaicinājumus. Biju aicināts dalīties ar Latvijas pieredzi pašvaldību attīstības (veiktās reformas un rezultāti) jautājumos un diskutēt par izaicinājumiem, kādi ir mūsu dienaskārtībā (prezentācija pielikumā). Konferencē ar līdzīgu uzstādījumu piedalījās arī Somijas pārstāvji, kuri dalībniekus informēja par gaidāmo pašvaldību reformu Somijā.

Igaunijas jaunais (vēlēšanas bija martā) parlaments un valdība ir cieši apņēmušies veikt pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, par kuras nepieciešamību tika diskutēts visus šos gadus, bet kuru tā arī nav izdevies veikt. Lai to īstenotu, jaunajā valdībā īpaši izveidota patstāvīga Reģionālās attīstības ministrija (agrāk bija Iekšlietu ministrijas sastāvā), par šo Valdības deklarācijā un Rīcības plānā ierakstītā uzdevuma izpildi īpašu pārraudzību uzņēmies Ministru prezidents.

Igaunijā šobrīd ir 213 vietējās pašvaldības, no kurām lielai daļai iedzīvotāju skaits nepārsniedz pat 1000 iedzīvotāju, kas rezultātā nenodrošina ne funkcijām atbilstošu budžetu, ne arī spēju kvalitatīvi pildīt funkcijas. Valdības plāns ir izveidot līdz 50 pašvaldību, kuras spētu novērst identificētos trūkumus

Konferences diskusiju daļā daudz tika runāts arī par pašvaldību spēju un iespējām piesaistīt investīcijas, kurās varējām salīdzināt pieredzi Igaunijā, Latvijā un Somijā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv