Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 

2016.gada 16.novembra sēdē savu skatījumu par demogrāfijas, dzimstības, migrācijas problēmām un risinājumiem izteica demogrāfisko lietu centrs (DLC) pārstāve Ieva Kārkliņa, zinātniski-pētnieciskais projekta „Latvijas emigrantu kopienas” vadītāja I. Mieriņa un Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājas biedrs J. Dombrava.  Iezīmējot pozitīvas, gan negatīvas domogrāfiskās tendences valstī. Ap 14% Latvijas valstspiederīgo dzīvo ārpus Latvijas. Kopš 2000.gada vien no Latvijas izbraukuši un nav atgriezušies ap 260 000 iedzīvotāju (Hazans, 2015). Emigrācijas intensitāte ir mazinājusies, diasporas apjoms turpina augt. Šobrīd diasporā vērojams liels pesimisms attiecībā uz situāciju Latvijā. Jaunā diaspora ļoti kritiski vērtē Latvijas ekonomisko situāciju: 73% vērtē to kā sliktu vai ļoti sliktu un tikai 20% uzskata, ka tā uzlabojas un 41% - pasliktinās. Daudz pozitīvāks ir vecās diasporas priekšstats (46% slikts, 43% uzlabojas, 24% pasliktinās) Latvijas uzdevums ir ar darbiem rādīt, ka valstī notiek virzība deklarēto (uzstādīto) attīstības mērķu sasniegšanai. Jārada skaidra pārliecība par valsts pozitīvu virzību un stabilu attīstību. Viens no galvenajiem ir informācijas nodrošinājums kā uzsvēra I. Mieriņa12% diasporas pārstāvju - 44% no tiem, kuri ir meklējuši informāciju par atgriešanos - nav varējuši to atrast,visbiežāk (56%) – par darba iespējām, bet arī sociālo aizsardzību un garantijām (kā emigrācija atsauksies uz pabalstiem un pensiju), nodokļiem, mājokļa jautājumiem, izglītību (galvenokārt bērnu iekļaušanos skolā).Latvijas profesionāļi ārzemēs ne vienmēr zina un ir informēti par grantiem, izglītības un stažēšanās, darba un investīciju iespējām Latvijā. Jāveido saikne ar palikušajiem, jāinformē par iespējām!
 
 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv