Drukāt

2016.gada 9.jūnija Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par lēmumu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu'' virzīšanu uz Saeimas sēdi. 2016.gada 15.jūnijā Saeima uzdeva Ministru kabinetam izstrādāt un iepazīstināt līdz š.g. 15.decembrim ar šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu. Atbildīgā institūcija par lēmuma īstenošanas gaitu ir Zemkopības ministrijas. Iepazīstināt deputātus jau ar izdarītiem darbiem un vēl veicamiem darbiem bija ieradušies  Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringonds Arnītis un Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. Savus viedokļus par īstenošanas gaitu izteica VARAM, Vides konsultatīvās padomes pārstāvji.