Drukāt

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti komisijas sēdē iepazinās ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto mājokļu politiku un diskutēja par turpmākajiem soļiem mājokļu pieejamības veicināšanai.
“Laikā no 1993. līdz 2014.gadam uzcelti tikai divi procenti dzīvojamā fonda.  Iemesli ir vairāki – gan zemā iedzīvotāju maksātspēja, gan investoru nevēlēšanās iesaistīties īres namu būvniecībā, gan juridiskās skaidrības trūkums īres tirgus regulējumā. Arī publiskie ieguldījumi mājokļu pieejamības veicināšanai Latvijā ir vieni no zemākajiem OECD valstu vidū,” norāda Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma, paužot apņemšanos mājokļu pieejamības jautājumu uzturēt komisijas darba kārtībā.
Ekonomikas ministrijas izstrādātās mājokļu politikas galvenais mērķis ir sekmēt īres dzīvojamā fonda veidošanos un īres tirgus attīstību. Politika vērsta uz investīciju veicināšanu mājokļu attīstībai, īres strīdu izšķiršanas paātrināšanu, ēku uzturēšanas veicināšanu un ēnu ekonomikas ietekmes samazināšanu šajā nozarē.
Komisijas sēdē Ekonomikas ministrija piedāvāja vairākus potenciālus atbalsta instrumentus mājokļu pieejamības veicināšanai, tostarp nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ēku atjaunošanas gadījumā un ilgtermiņa aizdevumus īres ēku būvniecībai, palielinot maksimālo slieksni pašvaldības saistību apjomam pret plānotajiem ieņēmumiem.
Komisijas deputāti atzinīgi novērtēja ministrijas izstrādāto mājokļa politiku, vienlaikus uzsverot nepieciešamību iespējami drīz sakārtot īres tirgu un rosinot vērtēt iespēju paplašināt to personu loku, kas var saņemt valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.
Ilgtspējīgas attīstības komisija 29.novembra sēdē lēma pie šī jautājuma atgriezties nākamā gada martā, lai izvērtētu paveikto mājokļu pieejamības veicināšanā, informē L.Straujuma.