Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2018.gada 6.februārī sanāca  Ilgtspējīgas attīstības komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija uz kopsēde Par Valsts izglītības satura centra(VISC) īstenoto projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”: jaunā mācību satura un pieejas apspriešanu .Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs A.Adamovičs rosina priekšlikumus, iebildumus, jautājumus par jauno mācību saturu iesniegt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, lai tos varētu apkopot un nosūtīt VISC. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja L. Straujuma pasaka paldies par padarīto darbu, kas izdarīts līdz šim. Atkārtoti rosina atbalstīt Latvijas vērtības, lai latviskā dzīves dziņa nonāktu un parādītos mācību satura programmās. Ilgtspējīgas attīstības komisija jau pagājušā gada pavasarī konceptuāli skatīja šo jautājumu, bet septembrī notika konference, kurā šis jautājums tika skatīts stratēģiski. Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2018. gada 23.februārī rīkos konference par pedagogu sagatavošanu jaunā izglītības satura ieviešanai.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv