Drukāt

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektors Artūrs Zeps iepazīstināja deputātus ar Ilgtermiņa inovāciju atbalsta fonda mērķi, fondā atbalstāmām programmām un kritērijiem fonda izveidei. Tika apspriesti jautājumi par finansiālo nodrošinājumu, kā arī fonda statusu. Fonda ietvars jāizdiskutē ar visām šobrīd zinātnes un inovāciju attīstības jomā strādājošām institūcijām, nosakot to lomu Inovāciju attīstības fonda darbībā. Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma saka paldies visām iesaistītām pusēm un organizēs tikšanos dažādos līmeņos. Pēc mēneša aicinās Latvijas Inovāciju atbalsta fonda organizatorus uz komisijas sēdi.