Drukāt

Atbalsta nepieciešamības pamatojums īres namu būvniecībai ir neapmierināts pieprasījums reģionos pēc mājokļiem, zemi iedzīvotāju ienākumi, privāto investīciju trūkums daudzdzīvokļu īres namu celtniecībā, ierobežota iedzīvotāju mobilitāte un demogrāfiskā situācija. Viena no galvenajām OECD ekonomiskā izvērtējuma rekomendācijām par Latviju ir pieejamības uzlabošana zemo izmaksu īres mājokļiem teritorijās ar pieaugošo nodarbinātību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādāto programmu īres namu būvniecībai reģionos, norādot īpašu uzmanību pievērst adekvātām būvniecības izmaksām un iesaka turpmāk, attīstot programmas izmaksu samazināšanu, izstrādāt tipveida īres nama projektus.