Drukāt

Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūras valdes loceklis Andris Nātriņš iepazīstina komisijas deputātus ar FORUMU CIKLS LATVIJAS FORMULA 2050 trim forumiem, kuri norisinājās 2017.gada beigās un 2018.gada pirmajā pusgadā uzsverot, ka Latvija ir ceļā uz viedvalsti. Biedrība «Latvijas formula 2050» būs kā platforma modernas valsts un sabiedrības stratēģijas meklējumiem gan pēc formas, gan satura. Galvenie uzdevumi būs stratēģiskās plānošanas potenciāls Latvijā, līdzdalības iniciatīvas, padziļinātas diskusijas plašā un daudzveidīgā iesaistīto pušu lokā un kā arī diskusijas par iespējām iespējams «personalizēt» stratēģiskos procesus?

Komisijas deputāti ierosināja, ka būtu svarīgi plānojot jau Nacionālo attīstības plānu 2050 ņemt vērā biedrības idejas un sabiedrības gatavību iesaistīties jaunā Nacionālā attīstības plāna veidošanā.