Drukāt

Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Jansons iepazīstina klātesošos ar darbu pie ziņojuma "Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progresa" sagatavošanas iesniegšanai Ministru kabinetā, kas ietver rīcības un uzdevumus Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidei, tai skaitā konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma uzklausot visu klātesošo informāciju un apkopojot deputātu priekšlikumus:

1. Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidei vajadzētu būt premjerministra pārraudzībā,

2. Nepieciešama cilvēkkapitāla attīstība, piemēram: industrijas doktoru programmas vai līdzīgas programmas, t.sk. zinātnē balstītu jaunuzņēmumu izveide,

3. Latvijas zinātnes padome jāiesaista izvērtēšanā kā neatkarīga institūcija

4. Fondā jābūt elastībai gan pret jomām, gan pret privāto finansējumu, gan ārpus Rīgas reģionu iesaisti.