Drukāt

Komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis apkopojot Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātu priekšlikumus ierosina:

1. Komisijas galvenais uzdevums būs strādāt pie Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam, gan pie saturiskās daļas, gan pie nozaru ekspertu iesaistes plāna izstrādāšanā;

2. Notiks divas konferences: viena konference paredzēta 2019.gada pavasarī, kas būs veltīta tautsaimniecības izaugsmei un otra konference 2019.gada rudenī par reģionu teritoriālo attīstību;

3. Vienu reizi mēnesī notiktu komisijas izbraukuma sēdes.

Sadaļā dažādi būtu viena trešdaļa no komisijas darba apjoma.