Drukāt

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē izskatīja Pārresoru koordinācijas centra piedāvāto Nacionālā attīstība plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) konceptu. NAP2027 mērķis ir stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam.

 Mērķa sasniegšanai noteiktas sešas prioritātes - tautas ataudze un dzīvildze, zināšanas un prasmes, materiālā labklājība, dzīves vide, kultūra, sports un atpūta, valstiskums un pilsoniskā apziņa.

 Valdībā pieņemtais NAP2027 izstrādes grafiks paredz 2019.gada pirmajā pusē veikt NAP2027 redakcijas sabiedriskās apspriešanas un saskaņošanas procedūras, līdz 2019.gada 1.jūnijam apstiprināt gala redakciju Ministru kabinetā, bet 2019.gada 21.jūnijā paredzēts, ka par NAP2027 pieņemšanu būs jālemj Saeimai. NAP2027 būs galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas noteiks lielākos valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā septiņu gadu periodā, ietverot valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas.

 Komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis sēdē uzsvēra, ka attīstības plāna konceptam ir nepieciešami nopietni pilnveidojami, īpaši ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Komisija, iesaistot uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņemsies lielu atbildību par NAP2027 izveides procesa virzību un uzraudzību.