Drukāt

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse iepazīstina deputātus ar klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, Parīzes nolīgums un atbalsts tā ieviešanai, Eiropas Savienības klimata pārmaiņu politika tai skaitā politikas ietvars līdz 2030.gadam un ilgtermiņa skatījums līdz 2050.gadam, kā arī Latvijas situācija un klimata pārmaiņu politika.