Drukāt

Deputāti, pārrunājot ieceres Nacionālajam attīstības plānam 2021.-2027.gadam, iepazinās ar pētījuma rezultātiem par vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, ko ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja vadībā veikusi SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pētījumā analizēta iedzīvotāju demogrāfiskā struktūra, skolu tīkls Latvijas pašvaldībās un citi faktori. J.Turlajs sēdē norādīja, ka skolu tīkla optimizācija un strukturālas reformas sniegs finansiālus ieguvumus, kas ļaus palielināt skolotāju algas, kā arī uzlabos izglītības kvalitāti.

Izglītības ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka pašlaik lēmumus par izglītības iestāžu likvidāciju pieņem pašvaldības, savukārt ministrija tos izvērtē un saskaņo. Deputātiem prezentētā statistika par izglītības iestāžu skaita dinamiku liecina, ka to skaits samazinās - 2018.gadā slēgtas 25 izglītības iestādes, 20 pievienotas citai izglītības iestādei, savukārt 18 reorganizētas apvienojot.

Komisijas deputāti akcentēja, ka, spriežot par skolu skaita samazinājumu, nepieciešams runāt ne tikai par ieguvumiem, bet arī to, ka izmaiņu rezultātā, nāksies samazināt skolotāju skaitu, kā arī, iespējams, slēgt skolas, kuru infrastruktūrā jau pašlaik ieguldīts būtisks finansējums. Tāpat deputāti pauda bažas par pašvaldībās esošās ceļu un sabiedriskā transporta infrastruktūras spējām nodrošināt nepieciešamo skolēnu mobilitāti.

Klātesošie bija vienisprātis, ka, lai diskutētu par nepieciešamajām izmaiņām vispārējās izglītības iestāžu tīklā, vispirms nepieciešams vienoties par kritērijiem, kas raksturo labu skolu. Tādus plānojusi izstrādāt Izglītības ministrija.