Drukāt

Komisijas deputāti uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta direktora Raivja Bremšmita prezentēto rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2021.gadam, Latgales SEZ aktualitātes un ministrijas priekšlikumus reģionālais politikai 2021.-2027.gadam.

Ar Latgales SEZ un Rēzeknes SEZ aktualitātēm, regulējumu kontekstā ar NAP 2021-2027 un priekšlikumus par darbības uzlabošanu iepazīstināja Rēzeknes (SEZ) ekonomiskās zonas pārvalde pārvaldniece Sandra Ežmale un LPR Administrācijas vadītāja un Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina - Tabūne.