Drukāt

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija rīkoja izbraukuma sēdi ceļubūves uzņēmumu grupā “A.C.B.”, kur iepazinās kā stratēģiskajā plānošanā izvirzītie mērķi atšķiras no sasniegtajiem rezultātiem, kādi ir ceļu nozares izaicinājumi, ieskaitot Eiropas Savienības fondu finansējuma izbeigšanos 2020. gadā un kādi ir iespējamie risinājumi. Komisijas deputāti uzklausīja biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš redzējumu, ka autoceļu tīklu nav iespējams uzturēt pienācīgā stāvoklī bez kapitālieguldījumiem un  rosināja veidot jaunu NAP izpildes, vadības un uzraudzības administratīvo mehānismu, nomainot esošo, mazspējīgo.

 Sēdes noslēgumā deputāti iepazinās ar vienu no sarežģītākajiem remontdarbu projektiem – Salu tilta rekonstrukciju.