Drukāt

Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu “Latvijas Inovācijas politika Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam kontekstā” komisijas deputāti konstatēja, ka pašreizējā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2014. - 2020. gadam Igaunija inovācijām, pētniecībai un attīstībai atvēlējusi 20 procentus, kamēr Latvija atvēlējusi tikai astoņus procentus no dalībvalstij piešķirtās Eiropas Savienības fondu aploksnes.  Deputāti piekrīt ministriju pārstāvju un zinātnieku izteiktajam viedoklim, ka, lai nodrošinātu sabalansētu, uz zināšanām balstītu ekonomikas attīstību, līdzās Eiropas Savienības fondu finansējumam inovācijām jāatvēl atbilstošs ilgtermiņa valsts budžeta finansējums.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija 2019. gada 27. februāra sēdē vienbalsīgi lēma, ka nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2021. - 2027. gadam finansējumu inovācijām, pētniecībai un attīstībai nepieciešams atvēlēt ne mazāku par 25 procentiem, bet vēlams 40 procentu apmērā, no kopējās Latvijai paredzētās Eiropas Savienības fondu aploksnes.