Drukāt

Nākamā Nacionālā attīstības plāna izstrādi, ir svarīgi analizēt meža un kokrūpniecības nozari, jo tai nākotnē ir viens no lielākajiem peļņas potenciāliem.  Vienlaikus ir nozīmīgi domāt arī par to, cik lielā mērā Eiropas Savienības finansējums var palīdzēt risināt šīs nozares aktuālās problēmas. Zemkopības ministrijas pārstāvis Arvīds Ozols iepazīstināja deputātus, ka meža nozares attīstību turpmāk plānots atbalstīt trīs darbības virzienos. Pirmkārt, tas nozīmē radīt stabilas un ilgtspējīgas darba vietas, resursus ieguldot gudros darbiniekos, procesos un iekārtās. Otrkārt, ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību, kā arī jaunus un inovatīvus produktus, piemēram, nodrošināt koksnes ķīmisko pārstrādi, kā arī koku zaleņa izmantošanu ķīmiskās rūpniecības un farmācijas biznesā. Treškārt, paredzēts domāt arī par zemes resursa efektīvu izmantošanu, līdz 2050.gadam palielinot mežaudžu ražību par 25 procentiem. Zemkopības ministrijas pārstāvis komisijas deputātus informēja, ka pašlaik meža nozare veido 20 procentus no visiem Latvijas preču eksporta ieņēmumiem jeb 2,5 miljardus eiro no kopējiem ārējās tirdzniecības ienākumiem. Vienlaicīgi meža nozare nodrošina arī 80 000 darba vietas, no kurām lielākā daļa pieejamas Latvijas reģionos.

“Meža nozare citām tautsaimniecības nozarēm ir uzlikusi augstu latiņu, un tā var kalpot kā paraugs sadarbībai ar valsts pārvaldi. Tā ir viena no stabilākajām un augstāk vērtētajām nozarēm Latvijā,” sacīja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis.