Drukāt

Komisijas sēdē klātesošos ar lauksaimniecības nozares aktualitātēm iepazīstināja Zemkopības ministrijas pārstāvji, kuri īpaši akcentēja lauksaimniecības ražošanas iespējas, uzsverot atbalsta mehānismu pilnveides nepieciešamību. Vienu no lielākajiem izaicinājumiem un vienlaikus tautsaimniecības attīstības iespējām Zemkopības minitrijas pārstāvji minēja “Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030” izvirzīto mērķu sasniegšanu. Zemkopības monistrijas pārstāvji iezīmēja trīs galvenās jomas – nodarbinātības veicināšanu un saglabāšanu bioekonomikas nozarē, bioekonomikas produktu pievienotās vērtības palielināšanu, kā arī bioekonomikas eksporta produkcijas vērtības palielināšanu.

Bioekonomika tautsaimniecībai sniedz būtisku ieguvumu, tā palīdz izmantot dabas resursus pārdomāti, kā arī mazināt klimata pārmaiņas. Bioekonomika drīzumā var kļūt par vienu no modernākajām tautsaimniecības nozarēm, un mūsu valstij uz to ir jāvirzās, lai īstenotu Latvijas lauksaimniecības potenciālu, atbildīgajām institūcijām salīdzinoši īsā laika posmā Nacionālajā attīstības plānā ir jāiekļauj skaidri definēti un izmērāmi sasniedzamie rezultāti, pēc sēdes uzsvēra komisijas priekšsēdētāja biedre Inese Ikstena.

Uz deputātu jautājumiem par finansējuma sadali nākamajam plānošanas periodam Zemkopības ministrijas pārstāvji atbildēja, ka šobrīd notiek plāna izstrāde, kā arī pagaidām nav skaidrības par to, cik lielu atbalstu varam gaidīt no Eiropas Savienības, jo par to būs jālemj jaunajam Eiropas Parlamentam.