Drukāt

Veselības ministrijas valsts sekretāre D.Mūrmane-Umbraško ziņo par veselības nozares galvenajiem rīcības virzieniem NAP2021 - 2027. Minot piecus galvenos virzienus:

1.Veselīga un aktīva dzīvesveida paradumu nostiprināšana sabiedrībā, t.sk. arī sociāli atstumtām grupām,

2. Uz personu vērsta veselības aprūpe (patient centered care),

3. Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošana,

4. Integrētas veselības aprūpes attīstīšana,

5. Nevienlīdzības mazināšana veselības aprūpē, valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana.

Pārresoru koordinācijas centra attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante S. Sniķere iepazīstina ar NAP2020 plānoto un apgūto finansējumu veselības jomai un gan valsts puses, gan Eiropas savienības puses.

Komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis apkopojot komisijas sēdē sniegto informāciju secināja, ka ir nepietiekams finansējums, ka vienīgais risinājums ir jāinvestē veselības nozarē.