Drukāt

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti izbraukuma sēdē apmeklēja Rīgas brīvostu, kur tikās ar Latvijas dzelzceļa un Rīgas, Liepājas un Ventspils brīvostu pārstāvjiem, lai pārrunātu tranzīta nozares attīstības perspektīvas un investīciju plānus nākamajam ES fondu plānošanas periodam.

VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidents un valdes loceklis Aivars Strakšas atzīmēja, ka galvenais dzelzceļa attīstības virziens šobrīd ir infrastruktūras konkurētspējas nodrošināšana. Kā vienu no būtiskākajiem nosacījumiem konkurētspējas attīstībai viņš minēja jau šajā plānošanas periodā uzsākto dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu. A.Strakšas uzsvēra nepieciešamību modernizēt pasažieru apkalpošanas un dzelzceļa infrastruktūru, kas veicinās pasažieru mobilitāti un samazinās ceļojumam un pārvadājumiem nepieciešamo laiku.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš deputātiem iezīmēja ostas attīstības ietvaru nākamajai desmitgadei, kā arī līdzšinējos rādītājus, tostarp kravu apgrozījumu un plūsmas izmaiņas reģionā, kā arī ieguldījumus infrastruktūrā. A.Zeltiņš uzsvēra, ka Nacionālajā attīstības plānā nākamajam plānošanas periodam būtu jādefinē transporta, tranzīta un ostu nozares attīstības virziens, ko gribam sasniegt un attīstīt, kā arī jāiezīmē prioritātes.

 Brīvostu pārstāvji kopā ar deputātiem pārrunāja Krievijas transporta politiku Baltijas jūras reģionā un tās ietekmi uz nozari Latvijā.