Drukāt

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti uzklausīja Ekonomikas ministrijas (EM) redzējumu par aktualitātēm un izaicinājumiem Latvijas Tautsaimniecības(rūpniecības, mašīnbūves un farmācijas) jomā, kā arī par nacionālo  attīstības plānu periodam 2021-2027. EM pārstāvji ieteikums panākt straujāku ienākumu pieaugumu ir nepieciešams investēt infrastruktūrā un digitalizācijā un automatizācijā, palielinot ražošanas apjomus un investējot talantos. Noturīgs ienākumu pieaugums ir palielināt mājsaimniecību ienākumus un vidējā slāņa veidošanu caur algu pieaugumu, nodrošinot uzņēmumu peļņas pieaugumu plašākam uzņēmumu lokam. Veicināt pieprasījumu stimulējot iekšzemes patēriņu un investīcijas balstītus uz ienākumus un kredītu pieaugumu, integrējoties reģionālajos un globālajos tirgos, uzlabojot globālo sadarbību, atbalstot investīcijas, piesaistot iekšzemes uzkrājumus un akumulējot kapitālu. Paaugstinot kopējo faktoru produktivitāti, uzlabojot tehnoloģijas, inovācijas un procesus, veicinot konkurenci un tirgus efektivitāti.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra: EM beidzot jāķeras pie prakses nevis pie teorijas. Tāpēc aicināja visas asociācijas (mašīnbūves, farmācijas, metālapstrādes, rūpniecības) iesniegt komisijai savu redzējumu, ko vajadzētu iekļaut nākošajā NAP 2021-2027.