Drukāt

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti uzklausīja Satiksmes ministrijas (SM) un VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017. -2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017. - 2036. gadam aktualitātes un izaicinājumi NAP 2021 - 2027 kontekstā.

SM pārstāvji uzsvēra, ka ir jānodrošina pievilcīga vide investīcijām lidostas infrastruktūrā. Aviācijas infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai nepieciešams nodrošināt finansējuma pieejamību lidostām, turpmākajos Eiropas Savienības fondu plānošanas periodos. Tai skaitā, lidostas iesaistīšanās militārās mobilitātes stiprināšanas projektos. Lidostas prioritāte ir komerciālo projektu īstenošana sadarbībā ar privātajiem partneriem.

Svarīgs ir efektīvs un ilgtspējīgs bāzes gaisa pārvadātājs, kas spēj konkurēt Baltijas un Baltijas jūras reģiona tvēruma areālā, veicinot gaisa pārvadājumu plūsmu caur lidostu „Rīga”, atbalsts tālsatiksmes projektu īstenošanai un plaša savienojamība ir būtisks priekšnosacījums tūrisma nozares un starptautiskās uzņēmējdarbības attīstībai.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka gaisa pakalpojuma eksports ir ļoti svarīgs tautsaimniecības izaugsmei, tāpēc ierosina noteikt prioritātes NAP 2021-2027. Saglabājot līdera pozīcijas Baltijas valstīs (tikties līdz Helsinku līmenim), izvirzīt ambiciozu programmu piesaistīt lidojumus uz Āziju un citām valstīm.

Komisija veidos sarakstu, ko vajadzētu iekļaut NAP 2021-2027, tāpēc lūgs priekšlikumus iesūtīt komisijai.