Drukāt

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti sēdē par tūrisma nozares aktualitātēm un izaicinājumiem Nacionālajā attīstības plāna (NAP) 2021.-2027.gadam kontekstā aicināja Ekonomikas ministriju izstrādāt konkrētu redzējumu par valsts lomu tūrisma attīstībā. Uzklausot atbildīgās ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un tūrisma nozares pārstāvjus, komisijas deputāti pārliecinājās, ka pašlaik tūrisms kā prioritāte nākamajā plānošanas periodā nav skaidri iezīmēts, tāpat diskusijas raisīja jautājums par valsts iesaisti un lomu tūrisma nozares attīstībā.

Deputāti uzsvēra, ka Latvijā nav izmantots reģionālā tūrisma potenciāls un priekšrocības – piedāvājums pašlaik nesniedz izsmeļošas atbildes, kā veicināt darījumu tūrismu un tūrismu reģionos. Tāpat medicīnas tūrisms tika iezīmēts kā perspektīva nozare Latvijā. Tūristu skaits Latvijā pērn, salīdzinot ar 2009.gadu, ir divkāršojies un katru gadu turpina pieaugt, liecina Ekonomikas ministrijas dati.

Kā apliecināja Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors Gatis Silovs, viens no būtiskākajiem tūrisma nozares izaicinājumiem jaunajā plānošanas periodā ir tieši prasmju un kompetenču trūkums reģionos, kā arī vājā sadarbība starpsektoriālā līmenī. Viņš atzīmēja, ka vairāk nekā 80 procenti no ārvalstu viesiem ierodoties Latvijā, savas uzturēšanās laikā neizbrauc no Rīgas.