Drukāt

2019.gada 4.jūnijā notika kopsēde Ilgtspējīgas attīstības komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijai, kur apsprieda jautājumu par oglekļa mazietilpīgu attīstību un klimatneitralitāti Eiropā un Latvijā. Uz kopšedi bija uzaicināts Eiropas Komisijas Klimata rīcības ģenerāldirektorāta Klimata stratēģijas direktors Artur Runge–Metzger,kurš ziņoja: “Eiropas Komisijas vīzija par Eiropas Savienības modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku”.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V.Dombrovskis saka paldies par skaidru izklāstu, kādā virzienā Eiropai doties. Lai panāktu klimatneitralitāti ekonomikā, nepieciešamas investīcijas dažādos sektoros.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijas priekšsēdētājs A.T. Plešs akcentē nepieciešamību cīnīties ar klimata pārmaiņām kā visas Es problēmu un informē par neformālo ministru sanāksmi Rumānijā..

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijas priekšsēdētājs A.T. Plešs akcentē, ka valstīm dažāds attīstības līmenis, dažādi reģioni. Būtiski ieguldīt dažādos sektoros, taču ieguldījumiem jābūt pārdomātiem.

Artur Runge–Metzger pateicas komisijām par uzaicinājumu piedalīties diskusijā par oglekļa mazietilpīgu attīstību un klimatneitralitāti.