Drukāt

Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretārs R. Aleksejenko informēja, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares nacionālajā attīstības plāna "2021-2027" stratēģisko mērķu sasniegšanai jāstrādā pie būtiska IKT speciālistu skaita palielināšanas un digitalizācijas attīstīšanas. Turpmākai tautsaimniecības un produktivitātes attīstībai būtiski jāstrādā pie cilvēkresursu palielināšanas. "IKT sektors ir ļoti svarīgs, jo no tā ir atkarīga uzņēmumu un valsts pārvaldes digitalizācija. Patlaban valsts pārvaldes digitalizācija ir zema. Investīciju, inovāciju un cilvēkresursu atbalstu nākotnē pieaugs produktivitāte, eksports, ekonomiskā izaugsme un uzlabosies iedzīvotāju dzīves līmenis, ienākumi un labklājība, kas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc IKT nozare ir jāturpina attīstīt. R. Aleksejenko uzsvēra, ka jāiegulda ne tikai IKT nozarē, bet lauksaimniecībā, būvniecībā un citas nozares, kurās ar IKT risinājumiem rastos jauni produkti un tiktu celta konkurētspēja.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone atzīmēja, ka IZM galvenie mērķi ir attīstīt cilvēkresursus un nodrošināt infrastruktūru ar IKT aprīkojumiem, digitāliem mācību līdzekļiem. Plānā ietverta arī kompetenču ieviešana ar mērķi nostiprināt tehnoloģiju prasmes skolotājiem, kā arī skolēniem un studentiem.

Kas attiecas uz augstāko izglītību, galvenie mērķi ir mazināt "atbirušo" studējošo skaitu, pilnveidot IKT izglītības programmas atbilstoši nozares prasībām un apmācīt studentus izmantot digitālos risinājumus, viņa skaidroja. Tāpat plānots veicināt zinātnes un industrijas sadarbību, lai veicinātu produktivitāti IKT nozarē.

Satiksmes ministrijas (SM) Sakaru nodaļas departamenta direktors Valters Bajārs atzīmēja, ka, lai sasniegtu nacionālā attīstības plāna mērķus, jāveido gigabitu sabiedrība un 5G tīkla attīstība uz autotransporta maģistrālēm. Vienlaikus visā Latvijā jānodrošina 100 megabitu sekundē interneta pieejamība un komersanti jānodrošina ar nepieciešamajām frekvencēm tīklu izvēršanai.

Saeimas deputāte Inese Ikstena (AP) pauda kritiku par interneta pieejamību visā Latvijā. Viņa uzsvēra, ka Latvijā arī tā saucamajās "baltajās" teritorijās, kur interneta pieejamība ir nepietiekama, ir jānodrošina augstas kapacitātes internets.

Latvijas mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilais telefons" viceprezidents Ingmārs Pūķis informēja, ka Latvijā esošo mobilo sakaru operatoriem torņu izbūvē šķērslis ir nevis finanses, bet gan iedzīvotāju un pašvaldību pretestība atļaut konkrētajās vietās būvēt interneta torņus.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis saka visiem paldies, ka visi klātesošie domā pareizā virzienā un veidojas četri jautājumu bloki.

1.IZM domā, kā nodrošināt pietiekamus cilvēkresursus nozares vajadzībām.

2.SM kopā LVRTC domā, kā saglabāt mūsu līderību, labāku nekā vidējās pozīcijas, nākamajos 8 gados.

3 Valsts kā paraugs citiem. Nosaukums - datos balstīta nācija.

4.EM domā, gan par fiziskas infrastruktūras esamību, gan par valsts e-pārvaldes datos balstītu esamība, lai privātais sektors neatpaliktu, radītu produktus un pakalpojumus.