Drukāt

2019.gada 20. līdz 21.maijā Parīzē( Francijā) norisinājās OECD forums ar devīzi “Pasaule e-kustībā” (World in e-motion). Forumā piedalās Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre Inese Ikstena, deputātes Linda Ozola un Evita Zālīte-Grosa. Foruma ietvaros bija vairākas darba grupas, tai skaitā par sieviešu līdzdalību digitālajās zinātnēs un tehnoloģijās, migrāciju un nākotnes tehnoloģijām.

Dzimumu līdztiesība joprojām ir svarīgs jautājums, un tā aizvien ir neapmierinošā līmenī zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas, ražošanas un dizaina nozarēs, tostarp, izteikts sieviešu trūkums vadītāju vidū šajās nozarēs, sacīja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre Inese Ikstena pirmdien, 20.maijā, Parīzē, Francijā, kur piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) foruma darba grupā par sieviešu līdzdalību digitālajās zinātnēs un tehnoloģijās.

“Domājot par nākotnes karjeras iespējām, sabiedrībā aizvien valda stereotipi un sievietes salīdzinoši reti izvēlas studiju iespējas tādās perspektīvās jomās kā informācijas tehnoloģijas un inženierzinātnes, lai gan ir talantīgas, spējīgas un apķērīgas. Nepieciešams būtisks izrāviens, lai mainītu domāšanu un veicinātu dzimumu līdztiesību. Mērķis ir veicināt sieviešu iesaisti stereotipiski par “vīriešu jomām” dēvētajās nozarēs, un tam svarīgs arī spēcīgs politiskais atbalsts starptautiskā līmenī. Par to diskutēs arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas darba grupā, kurā pulcējušies eksperti no visas pasaules,” akcentēja I.Ikstena.

Ārlietu komisijas locekle Linda Ozola :“Neoliberālā pieeja ir mazinājusi solidaritāti sabiedrībā, kas mums kopā ir jāatjauno, lai risinātu. Izglītības sistēmai ir jāattīsta jaunas prasmes, jo īpaši spējā veidot attiecības ar līdzcilvēkiem un spējā sadarboties; savukārt politiķu pienākums ir rādīt sadarbības piemēru – gan starp institūcijām, gan ar sabiedrību izsvērtu lēmumu pieņemšanā. Sabiedrība pasaulē kļūst politiski un pilsoniski aktīvāka un prasa, lai pārstāvnieciskā demokrātija mainītos, spējot saredzēt, sadzirdēt un ieklausīties sabiedrībā. Man ir prieks, ka mums Latvijā ir izcils e-demokrātijas piemērs –manabalss.lv iniciatīva, caur kuru mūsu pilsoņiem ir tieša ietekme uz valsts likumdošanu.”

Sociālo un darba lietu komisijas locekle Evita Zālīte – Grosa: “Mani uzrunāja paneļdiskusijas viena no idejām, kā ļoti svarīgi šajā digitalizācijas un globalizācijas procesā nepazaudēt fokusu uz empātijas, līdzatbildību darbībā. Tas skar gan izglītību, gan daļu cilvēku, kuri jūtas šī procesa apdraudēti.”