Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P. Vilks iepazīstina deputātus ar NAP 2021-2027 stratēģiskiem mērķiem un pārmaiņu virzieniem. P. Vilks piedāvā turpmākajās sēdēs skatīt NAP prioritātes un katras prioritātes rīcības virzienus. Šodienas sēdē tika runās par septiņiem fundamentālo pārmaiņu virzieniem:

  1. Iekļaujoša sabiedrība kā priekšnoteikums iespēju vienlīdzībai, saliedētības un uzticēšanās vairošanai
  2. Klimata pārmaiņu politikas un aprites ekonomikas radīto iespēju izmantošana dažādās nozarēs
  3. Izglītības, zinātnes un kultūras virzošā loma nākotnes sabiedrības un ekonomikas izaugsmei
  4. Uzņēmumu pāreja no darbaspēka izmaksu priekšrocībām uz zināšanu priekšrocībām
  5. Ienākumu pārdale un motivatori reģionālās un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai
  6. Paradigmas maiņa pārvaldības procesos, vairojot uzticēšanos un līdzdarbību
  7. Sabiedrības uzticēšanās tiesiskumam – ātrai un taisnīgai tiesībaizsardzības sistēmai.

Uzklausot NAP2021-2027 pārmaiņu virzienus komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis secināja, ka netika pieminētas demogrāfiskās problēmas, novecošanās problēmas, netika iekļauts jautājums par automatizāciju, digitalizāciju un jaunās tehnoloģijas jautājumu kopums.

V. Dombrovskis un A. Ašeradens ir vienisprāt, ka NAP vajadzētu rādīt divos līmeņos:

1. NAP2021-2027 runā par prioritātēm un virzieniem

2.Investīciju plāns (Eiropas fondu investīcija))

V. Dombrovskis redzot šo plānu var redzēt 3 stratēģijas virzienus. Izaugsme un produktivitāte, ienākumu nevienlīdzība (arī reģionu), un miksis (kur ir viss kaut kas). Iespēju nevienlīdzību attīstība ir viena no pieciem Latvijas izaicinājumiem, kuriem komisijas priekšsēdētājs sekos līdzi, lai nepazustu no NAP.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv