Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti apmeklēja Radioķirurģijas centru Siguldā tikās ar centra vadītāju Māri Skromani, kurš iepazīstināja ar medicīnas tūrismu kontekstā ar NAP 2021-2027.gadam. Iemesli, kāpēc izvēlas medicīnas tūrisms, ka tas ir maksas pakalpojums, kas nav pieejams mītnes valstī, pacients nav apmierināts ar pakalpojumu –  kvalitāti, cenu,  vai neuzticās veselības aprūpes sistēmai un ir rindas uz pakalpojumu. Medicīnas tūrisma iespējas – valsts apmaksāts medicīnas tūrisms: Eiropas direktīva nosaka, ka EU pilsonim ir iespējams saņemt Valsts apmaksātus pakalpojumus citā dalībvalstī, ja • Pakalpojums nav pieejams mītnes valstī vai • Ir rindas uz pakalpojumu un • Ja tas tiek apmaksāts no Valsts budžeta dalībvalstī. Centra vadītājs uzsvēra Eiropas Savienība ir investējusi ERAF fonda līdzekļus Siguldas slimnīcā un citās ārstniecības iestādēs, tad šo līdzekļu investīcijai būtu jākalpo visu Latvijas iedzīvotāju labā, nevis tikai turīgāko vai “medicīnas tūristu” labā, kā tas ir šobrīd, jo nauda iekārtām tiek piešķirta, bet pakalpojuma pieejamībai ne. Nākotnē varētu, piemēram Siguldas slimnīcas Radioķirurģijas pakalpojuma iekļaušana Valsts apmaksātu pakalpojumu klāstā bez diagnožu ierobežojuma pavērtu plašākas iespējas arī ārvalstu “medicīnas tūristu” piesaistei, jo atvieglo citu Eiropas savienības valstu pacientiem saņemt plānveida medicīnas pakalpojuma apmaksu no mītnes valsts Nacionālā Veselības Dienesta vai slimokases.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv