Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis iepazīstināja deputātus ar priekšlikumiem pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai.

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Laimdotu Straujumu.

Notika komisijas sekretāra pārvēlēšanas par komisijas sekretāju ievēlēja Arti Rasmani.

Komisijas sēdē tika apspriesta Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas platforma, kur Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere iepazīstināja komisijas deputātes ar savu redzējumu.

 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas amatpersonu vēlēšanas.

Par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāju trešdien, 24.februārī, ievēlēja deputāti Laimdotu Straujumu.

 

LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sesija un RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta seminārs.

Biotautsaimniecība. Dabas resursi un to izmantošanas iespējas.

 

Darba plāna apstiprināšana priekšlikumu izstrādei, kas saistīti ar dabas resursu produktivitātes celšanu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv