Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

„Meža nozares attīstības iespējas un vieta Latvijas tautsaimniecībā”.

 

Meža nozare joprojām būs viens no Latvijas taustaimniecības stūrakmeņiem.

Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir piedzīvojusi straujas izmaiņas. Pirmie soļi tiek sperti “dabiski”:

dabas resursu izmantošana, rūpniecības uzsākšana un eksports, ārvalstu investīciju ienākšana un pasaules labās prakses pārņemšana.

Turpmāk viss paliek sarežģītāk un smaga darba rezultāti mazāk jūtami:

katrs zemes ha dod optimālu atdevi; katram ekonomiski aktīvam iedzīvotājam ir vieta mūsdienu Latvijas “darba tirgū”; komercdarbības konkurētspējas nezaudēšana pie algu izlīdzināšanās ar vidējo ES; investīciju piesaiste sfērās, kas attīsta kopējo tautsaimniecību , valsts funkciju atbilstība (apjoms un kvalitāte) sabiedrības gaidām un maksātspējai (nodokļu iekasējamība).

Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde.

 

1. Latvijas Stabilitātes programma 2014 - 2017.
Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.
2. Progresa ziņojums par Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu.
Ziņo: Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Latvijas tautsaimniecības izaugsmes ceļa karte.

Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums.

Attīstības plānošanas procesa aktualitātes.

No 2015.gada 30.maija - 05.jūnijam notiek Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv