Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Šodien Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde ar Demogrāfijas lietu apakškomisiju.

Komisijā skatījām pētījumu par LV apdzīvojumu un saistību ar pakalpojumu izvietojumu.

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Māri Kučinski.

Komisijas sēdē lemj par apakškomisijas izveidošanu. Deputāti piekrīt izveidot ilgtspējīgas enerģētikas apakškomisiju.

Pārresoru kordinācijas centra pārstāvji prezentē komisijai situāciju par publisko institūciju pasūtīto pētījumu savstarpējo koordināciju.

Jānis Salmiņš Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments pārstāvis iepazīstina komisiju par tautsaimniecības attīstības un nozaru attīstības tendencēm, t.sk. nodarbinātības kontekstā.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv