Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ekonomikas ministrijas Analītiskā dienesta vadītāja Dace Zīle iepazīstināja deputātus ar sasniegtiem rezultātiem ekonomikas nozaru produktivitātes paaugstināšanā. Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti atbalstīja, kādā no nākamajām sēdēm uzklausīt Ekonomikas ministriju, lai labāk saprastu, kas notikts turpmākajos gados saistībā ar vairākām programmām, kā piemēram: ārvalstu investīciju piesaiste, informācijas tehnoloģijas paraugskolas izveide, augsto tehnoloģiju parku izveide utt.

 

Atbalsta nepieciešamības pamatojums īres namu būvniecībai ir neapmierināts pieprasījums reģionos pēc mājokļiem, zemi iedzīvotāju ienākumi, privāto investīciju trūkums daudzdzīvokļu īres namu celtniecībā, ierobežota iedzīvotāju mobilitāte un demogrāfiskā situācija. Viena no galvenajām OECD ekonomiskā izvērtējuma rekomendācijām par Latviju ir pieejamības uzlabošana zemo izmaksu īres mājokļiem teritorijās ar pieaugošo nodarbinātību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādāto programmu īres namu būvniecībai reģionos, norādot īpašu uzmanību pievērst adekvātām būvniecības izmaksām un iesaka turpmāk, attīstot programmas izmaksu samazināšanu, izstrādāt tipveida īres nama projektus.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalsta īres namu attīstības virzienu. Lai Ilgtspējīgas attīstības komisija varētu atbalstīt Ekonomikas ministrijas izstrādāto programmu, komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma aicina Ekonomikas ministriju 2018.gada 2.maijā Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē komisijas deputātus papildus iepazīstināt ar mājokļu būvniecības izmaksām, tipveida projektu izstrādes iespējām, valsts atbalsta regulējuma tiesisko pamatojumu, programmas paplašināšanu: papildinot ar renovāciju un citu veidu būvniecību.

Notika izbraukuma sēde(konference) Rīgas Tehniskās universitātes telpās. Konferences tēma: Izglītības nozīme ilgtspējīgas attīstības mērķos Latvijā. Konferences ievadrunas teica Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) rektors L.Ribickis, Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja L.Straujuma, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs A.Adamovičs un izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis.  Priekšlasījumus sniedza Pārresoru koordinācijas centra direktors P.Vilks – “Latvijas ieguldījums ANO ilgtspējīgu mērķu sasniegšanā”, RTU attīstības prorektors A.Zeps – “Ilgtspējīgas attīstības mērķi – nākotnes izglītības pamats”, ZINOO vadītājs P.Irbins – “Zinātkāres kultūras veicināšana sabiedrībā – ilgtspējīgas sabiedrības pamats”, LATVENERGO valdes priekšsēdētājs Ā.Žīgurs – “Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un ieguvumi industrijai”, RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolēns H.Bērmanis – “Ilgtspējīga attīstība šodien un rīt”.

 

 

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektors Artūrs Zeps iepazīstināja deputātus ar Ilgtermiņa inovāciju atbalsta fonda mērķi, fondā atbalstāmām programmām un kritērijiem fonda izveidei. Tika apspriesti jautājumi par finansiālo nodrošinājumu, kā arī fonda statusu. Fonda ietvars jāizdiskutē ar visām šobrīd zinātnes un inovāciju attīstības jomā strādājošām institūcijām, nosakot to lomu Inovāciju attīstības fonda darbībā. Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma saka paldies visām iesaistītām pusēm un organizēs tikšanos dažādos līmeņos. Pēc mēneša aicinās Latvijas Inovāciju atbalsta fonda organizatorus uz komisijas sēdi.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv