Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas priekšsēdētāja informē klātesošos deputātus par darba kārtībā skatāmo jautājumu nepieciešamību. Informē, ka komisija ir saņēmusi vēstuli no Abavas Senlejas uzņēmējiem par problēmām, ar kurām jāsaskaras uzņēmējiem, strādājot teritorijās ar vides ierobežojumiem.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma ierosina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai mēneša laikā informēt par progresu konsultatīvā un saturiskā mehānisma uzlabošanā vides aprobežojumu skaidrošanā uzņēmējiem. Komisija vienojās prasīt skaidrojumu Tieslietu ministrijai par apgrūtinājumu un aprobežojumu atspoguļošanu Zemesgrāmatā nekustamajiem īpašumiem.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma pasaka paldies, ka Saeimas Prezidijs un Frakciju padome atbalstīja divus no pieciem iesniegtiem pētījumiem. Tika atbalstīti pētījumi “Pabalstu par bērniem korelācija ar dzimstības līmeni trūcīgās un sociāli nelabvēlīgās ģimenēs” un “Darbaspēka nodrošinājums tautsaimniecībai”, kas tika iesniegti Saeimas Analītiskajam dienestam.

Darbs pie pirmā pētījuma “Pabalstu par bērniem korelācija ar dzimstības līmeni trūcīgās un sociāli nelabvēlīgās ģimenēs” tiks uzsākts jau 2018. gada februāra mēnesī, kas sasaucas ar Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto tēmu. Deputāti uzsvēra personalizētā aspekta nepieciešamību pētījumā.

Deputāti uzsvēra nozīmību tautsaimniecībā un izpildi pēc iespējas ātrāk pētījumam “Darbaspēka nodrošinājums tautsaimniecībai”.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma iepazīstina komisijas deputātus ar 2018. gada ziemas sesijas darba kārtību. Ziemas sesijā plānots koncentrēties uz Latvijas Inovāciju ekosistēmas un zinātnes finansēšanas pilnveidošanu, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam uzdevumu izpildes nodrošināšanu un Nacionālā attīstības plāna 2021.-2017. gadam prioritāšu izvērtēšanu. 2018. gada 23. februārī Saeimā komisija organizēs konferenci “Jaunā pedagogu sagatavošanas sistēma”.

Komisija turpinās iepriekšējās sesijas darba jautājumu izskatīšanu, kā piemēram: zemes politika, mājokļa pieejamība, ekonomikas nozaru produktivitātes paaugstināšana.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma pateicās ekspertiem un deputātiem par paustajiem viedokļiem. Komisijas priekšsēdētāja L. Straujuma informē, ka 2018.gada februāra beigās aicinās Pārresoru koordinācijas centra pārstāvjus informēt Ilgtspējīgas attīstības komisiju par ilgtspējīgas attīstības mērķiem Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju organizācijai un 2018.gada pirmajā pusgadā informēt komisiju par Nacionālā attīstības plāna vidējā termiņa uzlabošanu.

Komisija šodien apsprieda Latgales attīstības programmu kontekstā ar sociāliem, kultūras un izglītības jautājumiem.  Raivis Bremšmits Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta direktors iepazīstināja deputātus ar  Latgales reģiona izaugsmes 2018-2021 rīcības plānu. Latgales reģiona pārstāvji Ilga Šuplinska Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas profesore, Agris Bitāns Eversheds Rīgas biroja vadošais partneris, zvērināts advokāts un Sergejs Maksimovs Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks komisijas sēdē uzsvēra, ka ir nepieciešama valsts ilgtermiņa politikas izstrāde Latgales attīstībai, kurā jāaptver daudzas jomas, uzsverot valodas jautājuma nozīmi. Latgalē būtu jāatgriežas pie vēsturiskajiem latgaliskajiem nosaukumiem un vietvārdiem, uzstādot attiecīgas ceļa zīmes un norādes arī latgaliski. Tam būtu nepieciešama atbalsta sistēmas izveide pašvaldībām, kā arī valodas konsultanta piesaiste. Komisija iepriekš diskutēja par tautsaimniecības jautājumiem, bet nākamreiz plāno runāt par latgaliešu rakstu valodas lietojumu un statusu.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv