Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2016.gada 9.jūnijā komisijas deputāti nobalsoja par komisijas patstāvīgā priekšlikuma Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu iesniegšanu 2016.gada 15.jūnija Saeimas sēdē .

Tikšanās ar Latvijas Swedbank galveno ekonomistu Mārtiņu Kazāku.

Satiksmes ministrija iepazīstināja komisijas deputātus ar valsts stratēģiskie investīciju projekti sadarbībā ar Ķīnas Tautas republiku.

Ilgtspējīgas attīstības un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju kopsēdē tika apspriesti jautājumi par pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem. Uzaicināti Satiksmes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Ekonomikas, Finanšu ministriju, LPS, LLPA, Rīgas domes un nozares NVO pārstāvji. Satiksmes ministrija ir izskatījusi nozares problēmas un piedāvāja risinājumus: jāpilnveido pasažieru pārvadājumu ar taksometriem licencēšanas kārtība. Risinājums pasažieru pārvadājumu ar taksometriem licencēšana tiek deleģēta deviņām republikas pilsētām un pieciem plānošanas reģioniem. Nepieciešami grozījumi Autopārvadājumu likuma 35.pantā. Jāmazina ēnu ekonomika un jāpilnveido nodokļu nomaksa. Risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanā un nodokļu nomaksas   pilnveidošanā. Jāuzlabo taksometru pakalpojumu kvalitāti. Jāuzlabo taksometru kontrole un pārbaude uz ceļa (lielākajā daļā pašvaldību, kurās pieejami taksometru pakalpojumi, nav kontroles dienestu, kuri veiktu pasažieru pārvadājumu ar taksometriem uzraudzību; pašvaldībās taksometru kontroli veic pašvaldības policija un atsevišķās pašvaldībās šim mērķim ir izveidots speciāls dienests/inspekcija). Piedāvātie risinājumi pašvaldības kontroles dienestiem ļaut apturēt taksometru, kā arī veikt kontrolpirkumus un kontrolpasūtījumus bez pašvaldības policijas klātbūtnes. Nepieciešama uzraudzība taksometru izsaukšanai/rezervēšanai interneta vidē un lietojot mobilās aplikācijas

 

Bauskas novada doma iesniedza Ilgtspējīgas attīstības komisijai vēstuli ar lūgumu paātrināt apvedceļa izbūvi Bauskā. Komisijas sēdē piedalījās Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Bauskas novada dome bija sagatavojusi prezentāciju - Trans-Eiropas transporta tīkla  - iespējas vai draudi reģionālajai attīstībai Zemgalē. Uzsverot ka, pēc Latvijas valsts ceļu 2013.-2015.gadā veiktajiem satiksmes intensitātes datiem, A7 autoceļš ir valstī ar vislielāko kravas transporta intensitāti visā tās garumā, kas pilsētas iedzīvotājiem rada īpaši nelabvēlīgus dzīves apstākļus un diskomfortu ne tikai tranzītielas tiešā tuvumā, bet arī pilsētā kopumā. Bauskas pilsētas plānojumu nosaka piecas robežšķirtnes: Mēmele, Mūsa un Lielupe, autoceļi E67 un P103, bez alternatīvām novirzīt transporta plūsmu.  Starptautiskā  transporta maģistrāle E67 un reģionālā autoceļa P103 Bauska - Dobele krustojumā Bauskas pilsētas centrā saduras plūsmas no 10 000 līdz 17 000 automašīnu diennaktī (tai skaitā 50% kravas transports un smagā lauksaimniecības tehnika).  Satiksmes intensitāte arī šajā posmā  trīskārši pārsniedz atbilstīgo smagā transporta optimālo skaitu.  Bauskas novada pašvaldība aicina “Rail Baltica” īstenošanu plānot integrēti ar  “via Baltica” Bauskas apvedceļa posmu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv