Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2016.gada 7. decembra komisijas sēdē uzklausīja VARAM pārstāvjus par ES fondu finansējums uzņēmējdarbības atbalstu infrastruktūrai. Tās mērķis – radīt apstākļus, lai komersantiem: nav jāiegulda  apkalpojošā infrastruktūrā (telpas, pieslēgumi, ceļi u.tml.) un paliktu vairāk laika resursa biznesa idejai (iekārtās, personālā, mārketingā u.tml.). Deputāti nolēma sagatavot atbalsta vēstuli  par ES fondu finansējums uzņēmējdarbības atbalstam programmai, kuru nolēma nosūtīt Ministru prezidentam .

 

 

2016.gada 9.jūnija Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par lēmumu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu'' virzīšanu uz Saeimas sēdi. 2016.gada 15.jūnijā Saeima uzdeva Ministru kabinetam izstrādāt un iepazīstināt līdz š.g. 15.decembrim ar šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu. Atbildīgā institūcija par lēmuma īstenošanas gaitu ir Zemkopības ministrijas. Iepazīstināt deputātus jau ar izdarītiem darbiem un vēl veicamiem darbiem bija ieradušies  Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringonds Arnītis un Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. Savus viedokļus par īstenošanas gaitu izteica VARAM, Vides konsultatīvās padomes pārstāvji.


 

2016.gada 16.novembra sēdē savu skatījumu par demogrāfijas, dzimstības, migrācijas problēmām un risinājumiem izteica demogrāfisko lietu centrs (DLC) pārstāve Ieva Kārkliņa, zinātniski-pētnieciskais projekta „Latvijas emigrantu kopienas” vadītāja I. Mieriņa un Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājas biedrs J. Dombrava.  Iezīmējot pozitīvas, gan negatīvas domogrāfiskās tendences valstī. Ap 14% Latvijas valstspiederīgo dzīvo ārpus Latvijas. Kopš 2000.gada vien no Latvijas izbraukuši un nav atgriezušies ap 260 000 iedzīvotāju (Hazans, 2015). Emigrācijas intensitāte ir mazinājusies, diasporas apjoms turpina augt. Šobrīd diasporā vērojams liels pesimisms attiecībā uz situāciju Latvijā. Jaunā diaspora ļoti kritiski vērtē Latvijas ekonomisko situāciju: 73% vērtē to kā sliktu vai ļoti sliktu un tikai 20% uzskata, ka tā uzlabojas un 41% - pasliktinās. Daudz pozitīvāks ir vecās diasporas priekšstats (46% slikts, 43% uzlabojas, 24% pasliktinās) Latvijas uzdevums ir ar darbiem rādīt, ka valstī notiek virzība deklarēto (uzstādīto) attīstības mērķu sasniegšanai. Jārada skaidra pārliecība par valsts pozitīvu virzību un stabilu attīstību. Viens no galvenajiem ir informācijas nodrošinājums kā uzsvēra I. Mieriņa12% diasporas pārstāvju - 44% no tiem, kuri ir meklējuši informāciju par atgriešanos - nav varējuši to atrast,visbiežāk (56%) – par darba iespējām, bet arī sociālo aizsardzību un garantijām (kā emigrācija atsauksies uz pabalstiem un pensiju), nodokļiem, mājokļa jautājumiem, izglītību (galvenokārt bērnu iekļaušanos skolā).Latvijas profesionāļi ārzemēs ne vienmēr zina un ir informēti par grantiem, izglītības un stažēšanās, darba un investīciju iespējām Latvijā. Jāveido saikne ar palikušajiem, jāinformē par iespējām!
 
 

2016.gada7.novembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti apmeklēja Smiltenes tehnikumu, Gulbenes novada domi un ZS"Kotiņu" saimniecību. Smiltenes tehnikumā deputātus sagaidīja Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis un Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Profesionālās izglītības kompetences centrā Smiltenes tehnikums mācās daudz radošu un zinātkāru jauniešu apgūstot dažādas profesijas:celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis, ceļu būvtehniķis, automehāniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, lauku tūrisma speciālists, pavārs, veterinārārsta asistents un lopkopības tehniķis. Visslielāko interesi deputāti izrādīja par  veterinārārsta asistents profesiju, kuru var apgūt vienīgi Smiltenes tehnikumā. Veterinārārsta fakultāte ir moderni aprīkota gan ar sonogrāfa aparātu, gan ar rengenu, gan ar visām nepieciešamajām iekārtām, lai veiktu analīzes. Gulbenē deputāti uzklausīju Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andri Apinīti, Gulbenes novada deputātus, NVA Gulbenes filiāles vadītāju Vladimiru Lituņenko un NVA Balvu filiāles vadītāju Sandru Kindzuli. Tika runāts par nodarbinātību novadā, bezdarba samazināšanas iespējām, kā arī uzklausīja priekšlikumus un idejas. Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs aizveda deputātus uz Mežvidu sākumskolu, kura savu darbību 2014.gadā beidza.  Tagad bijušā skola ir pārveidota par modernu šūšanas cehu, kur ir darba vietas ir atraduši ap 70 cilvēki. Tālākais ceļš veda uz ZS '' Kotiņi", kur vadītājs Aldis Ločmelis deputātiem izrādīja savu saimniecību. Blakus jau graudkopībai, pārtikas miltu un rapša eļļas ražošanai ir nācis klāt jauns produkts pupu milti, kas aizvietos soju desās.

 

 

2016.gada 2.novembra komisijas sēdē piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols un Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš deputātus iepazīstināja ar Altum lomu tautsaimniecības attīstībā - Latvijas ekonomikas izaugsmes veicināšana, ka ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, novēršot tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā sektora finanšu iestādes, un nodrošinot finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv