Komisija nolēma nosūtīt vēstuli Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai atbildes sniegšanai:

·         Ekonomikas ministrijai sagatavot konkrētus priekšlikumus, kā sasniegt rezultatīvus rādītājus ceļot vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos,

·         līdz 2023. gada 22. martam Ekonomikas ministrija kopā ar Finanšu ministriju un bankas sektoru izstrādāt priekšlikumus investīcijām un valsts atbalsta programmām mājokļa pieejamībai līdzvērtīgi visā Latvijas teritorijā,

·         saistībā ar sēdē izteikto problemātiku par pašvaldību ierobežotajām iespējām uzņemties aizdevumu saistības, lai pilnvērtīgi realizētu dzīvojamā fonda atjaunošanas un mājokļa pieejamības politiku savā teritorijā – Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar ALTUM izvērtēt visas iespējas samazināt pašvaldību galvojumu īpatsvaru (apmēru) pašvaldību saistībās aizdevumiem mājokļa pieejamības projekta īstenošanai. Būtiski nesašaurināt pašvaldību iespējas ņemt aizdevumu arī citu infrastruktūras objektu būvniecībai, kas būtiski mājokļu pieejamības projektu īstenošanai,

·         lūdzam sniegt informāciju par pašreizējo regulējumu un situāciju pašvaldībās attiecībā uz galvoto aizdevumu apmēru un slogu pašvaldību budžetiem tieši dzīvojamā fonda nodrošinājuma sakarā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde plānota 2023.gada 22.martā plkst.12.00.