Komisija aicina izvērtēt risinājumus un sniegt savu viedokli par Komisijas sēdē LBBA pausto viedokli uz šādiem jautājumiem:

·         visu atjaunojamo degvielu veidu izmantošanu;

·         atjaunot obligāto biodegvielas piejaukumu no 2023. g. 1.aprīļa;

·         biodegvielas obligāto piejaukumu visa gada garumā.

·         atjaunot pienākumu degvielas piegādātājiem un tirgotājiem samazināt aprites cikla emisijas degvielā, ieviešot sankcijas par mērķu neizpildi.

Lai to pilnvērtīgi realizētu Klimata un enerģijas ministrijai virzīt jautājumus citām atbildīgām ministrijām lēmumu pieņemšanai.