Ilgtspējīgas attīstības komisija nolēma aicināt:

·         Ministru Prezidentu noteikt atbildīgo ministriju par transporta attīstību plānu;

·         Satiksmes ministriju atsūtīt informāciju ar salīdzinošiem datiem starp Baltijas valstīm par transportlīdzekļu nodokļu slogu, IKP un vidējo algu;

·         2023. gada aprīlī Klimata enerģētikas ministriju iepazīstināt ar izmaiņām Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam.