Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS LĒMUMS

Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi

Latvijas Republikas Saeima, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”, uzdod Ministru kabinetam izveidot Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu:

1)        Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda pamatmērķis ir izveidot vienotu inovāciju pārvaldības un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu, lai panāktu straujāku un ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības struktūras transformāciju uz tehnoloģiski ietilpīgāku preču un pakalpojumu ražošanu, no kā labumu gūtu visa sabiedrība;

2)        ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. novembrim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu;

3)        ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. jūnijam informēt Saeimu par lēmumā noteikto uzdevumu izpildi.

Pielikumi
Download this file (750_Lm (3).pdf)750_Lm (3).pdf