KOMISIJAS LĒMUMS

Komisijas deputāti nolēma nosūtīt vēstuli Labklājības ministrijai ar lūgumu mēneša laikā sniegt informāciju par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam iekļauto finansējumu 2024.gadā katram izvirzītam mērķim un rīcības virzienu īstenojamiem uzdevumiem. Kā arī cik liels finansējums paredzēts šai pamatnostādnes uzdevumu īstenošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma.

 

Komisiju lēmums

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija un Ilgtspējīgas attīstības komisija nolemj:

 1.      Uzdot Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju, iesaistot uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas pārstāvjus, sešu mēnešu laikā izstrādāt risinājumus, kas atvieglotu administratīvo slogu uzņēmējiem nekustamo īpašumu attīstības jomā.

 2.      Uzdot Valsts kancelejai koordinēt iesaistīto pušu sadarbību risinājumu izstrādē.

 3.      Uzdot Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts kancelejai līdz 2024.gada 1.martam informēt komisijas par izstrādātajiem risinājumiem un to ieviešanas plānu (gaitu).

 4.      Uzdot Ekonomikas ministrijai iepazīstināt iesaistītās komisijas ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plānu.

 

KOMISIJAS LĒMUMS

 Komisija nolēma nosūtīt vēstuli Ministru prezidentei ar aicinājumu:

 uzdot Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentam apkopojot datus par NAP 2027 mērķu sasniegšanas progresu un rezultatīviem rādītājiem, ņemot vērā jaunākos datus, meklēt alternatīvas, kā arī iegūt datus sadarbojoties ar pašvaldībām, ministrijām, citām institūcijām un veikt biežākus sabiedrisko aptauju pētījumus.

 

 KOMISIJAS LĒMUMS

Deputāti nolēma aicināt Ministru prezidentu:

 ·         uzdot Labklājības ministrijai izvērtēt iespēju paplašināt aizsargāto lietotāju loku, lai atvieglojumus varētu saņemt arī viena vecāka ģimene un ģimene ar bērniem, kur kāds no apgādātājiem ir ar invaliditāti. 

 ·         uzdot AS “Sadales tīkli” un AS “Augstsprieguma tīkls” sagatavot izdevumu samazināšanas un efektivitātes uzlabošanas plānu un iesniegt to atbildīgajai Klimata un enerģētikas ministrijai, kā arī par šiem pasākumiem informēt Ilgtspējīgas attīstības komisiju līdz 2023. gada 20. decembrim.

 ·         uzdot vienu reizi gadā AS “Sadales tīkli” nākt klajā ar elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu prognozi trim gadiem.

 ·         uzdot Klimata un enerģētikas ministrijai nākt klajā ar pilnveidotu Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2023.gadam redakciju līdz 2023. gada 31. oktobrim.

 ·         uzdot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izvērtēt un sniegt priekšlikumus tarifu aprēķināšanas metodikas pilnveidošanai līdz 2023.gada 17.novembrim.

 

KOMISIJAS LĒMUMS

Lai sasniegtu ambiciozākus mērķus bioloģiskās lauksaimniecības nozarē, sabiedrības veselības uzlabošanos, kā arī, lai izpildītu Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts uzņemtās zaļā kursa saistības, deputāti nolēma aicināt Ministru prezidentu:

·         izvērtēt un tālredzīgāk pārskatīt izvirzītos Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības mērķus, lai 2027. gadā Latvija šai jomā nebūtu pēdējā vietā Eiropā, panākot, ka 2027. gadā kopējais bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvars sasniedz 25% no kopējām lauksaimniecības zemēm;

·         ņemot vērā Latvijas sabiedrības slikto veselības stāvokli, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, aicinām izvirzīt mērķi - zaļajā iepirkumā visās vispārējās izglītības, un pirmskolas izglītības iestādēs nodrošināt 100% bioloģisko pārtiku. Nosakot šim mērķim sasniegšanas gadu.