Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedri Inesi Ikstenu.

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS LĒMUMS

Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi

Latvijas Republikas Saeima, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”, uzdod Ministru kabinetam izveidot Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu:

1)        Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda pamatmērķis ir izveidot vienotu inovāciju pārvaldības un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu, lai panāktu straujāku un ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības struktūras transformāciju uz tehnoloģiski ietilpīgāku preču un pakalpojumu ražošanu, no kā labumu gūtu visa sabiedrība;

2)        ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. novembrim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu;

3)        ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. jūnijam informēt Saeimu par lēmumā noteikto uzdevumu izpildi.

Pielikumi
Download this file (750_Lm (3).pdf)750_Lm (3).pdf

2016.gada 15.jūnijā Saeimas sēdē komisijas patstāvīgais priekšlikums tika nodots izpildei Ministru kabinetam  Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu.

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Laimdotu Straujumu.

Saeimas lēmums par vispārējās izglītības strukturālām izmaiņām
PAZIŅOJUMS
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 17.decembra sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas”, uzdod Ministru kabinetam:
1.nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un izglītojamo telpiskās mobilitātes (izglītības iestādes fizisku pieejamību) kompleksu risinājumu, izstrādājot “ideālā”izglītības iestāžu tīkla telpisku kartējumu, kura pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti izveides kritēriji un atbalsta pasākumi;
2.nodrošināt kompleksu risinājumu ieviešanu pedagogu un izglītojamo motivācijas un prasmju paaugstināšanai, kas saskaņoti ar “ideālo” izglītības iestāžu tīklu un telpiskās mobilitātes pasākumiem visām vispārējās izglītības iestāžu mērķgrupām;
3.ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu;
4.ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim informēt Saeimu un sabiedrību par šajā lēmumā noteikto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem.
Saeimas priekšsēdētājaI.Mūrniece
Rīgā 2015.gada 17.decembrī