Ilgtspējīgas attīstības komisijā nolēma aicināt līdz maijam Latvijas bankai, Finanšu un Ekonomikas ministrijām, sadarbībā ar citām iesaistītajām ministrijām un pusēm, sniegt redzējumu un rīcības plānu konkurētspējīgas kredītpolitikas nodrošināšanai Latvijā.

Ilgtspējīgas attīstības komisija nolēma aicināt:

·         Ministru Prezidentu noteikt atbildīgo ministriju par transporta attīstību plānu;

·         Satiksmes ministriju atsūtīt informāciju ar salīdzinošiem datiem starp Baltijas valstīm par transportlīdzekļu nodokļu slogu, IKP un vidējo algu;

·         2023. gada aprīlī Klimata enerģētikas ministriju iepazīstināt ar izmaiņām Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam.

 

Komisija aicina izvērtēt risinājumus un sniegt savu viedokli par Komisijas sēdē LBBA pausto viedokli uz šādiem jautājumiem:

·         visu atjaunojamo degvielu veidu izmantošanu;

·         atjaunot obligāto biodegvielas piejaukumu no 2023. g. 1.aprīļa;

·         biodegvielas obligāto piejaukumu visa gada garumā.

·         atjaunot pienākumu degvielas piegādātājiem un tirgotājiem samazināt aprites cikla emisijas degvielā, ieviešot sankcijas par mērķu neizpildi.

Lai to pilnvērtīgi realizētu Klimata un enerģijas ministrijai virzīt jautājumus citām atbildīgām ministrijām lēmumu pieņemšanai.

Komisija nolēma nosūtīt vēstuli Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai atbildes sniegšanai:

·         Ekonomikas ministrijai sagatavot konkrētus priekšlikumus, kā sasniegt rezultatīvus rādītājus ceļot vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos,

·         līdz 2023. gada 22. martam Ekonomikas ministrija kopā ar Finanšu ministriju un bankas sektoru izstrādāt priekšlikumus investīcijām un valsts atbalsta programmām mājokļa pieejamībai līdzvērtīgi visā Latvijas teritorijā,

·         saistībā ar sēdē izteikto problemātiku par pašvaldību ierobežotajām iespējām uzņemties aizdevumu saistības, lai pilnvērtīgi realizētu dzīvojamā fonda atjaunošanas un mājokļa pieejamības politiku savā teritorijā – Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar ALTUM izvērtēt visas iespējas samazināt pašvaldību galvojumu īpatsvaru (apmēru) pašvaldību saistībās aizdevumiem mājokļa pieejamības projekta īstenošanai. Būtiski nesašaurināt pašvaldību iespējas ņemt aizdevumu arī citu infrastruktūras objektu būvniecībai, kas būtiski mājokļu pieejamības projektu īstenošanai,

·         lūdzam sniegt informāciju par pašreizējo regulējumu un situāciju pašvaldībās attiecībā uz galvoto aizdevumu apmēru un slogu pašvaldību budžetiem tieši dzīvojamā fonda nodrošinājuma sakarā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde plānota 2023.gada 22.martā plkst.12.00.

 

Komisijas deputāti nosūtītu vēstuli Ministru prezidentam, ka NAP2027 jāizvērtē katru gadu pirms ikgadējā valsts budžeta pieņemšanas un par to ziņot Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pirms ikgadējā valsts budžeta pieņemšanas.

Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju piedāvāt risinājumu, veicināt pētniecības un attīstības informācijas norādīšanu, atspoguļošanu uzņēmumu pārskatos, lai statistika būtu objektīva;

Lai samazinātu birokrātisko slogu, uzdot ministrijām pārskatīt pārklāšanās funkcijas datu pieprasīšanā uzņēmumiem un rast risinājumu datu savietošanai (piemēram: Statistikas pārvalde pieprasa datus no Valsts ieņēmuma dienesta nevis atkārtoti no uzņēmumiem).