Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A
    Kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveide un izglītojamo telpiskās mobilitātes attīstība, NAP 2021-2027 kontekstā.