Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Diskusija par komisijas priekšlikumiem Latvijas cilvēkkapitāla attīstībai.

 

Diskusija par komisijas priekšlikumiem Latvijas cilvēkkapitāla attīstībai.

 

Globālā migrācija un tās ietekme uz Latviju.


“Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas”.