Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A
    Pārskats par 12. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izdarīto un priekšlikumi 13. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas darbam.

Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progress.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai’’ izpildes rezultāti.

1. Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu’’ izpildes rezultāti. 
2.Zemes politikas izveides progress.