Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Priekšlikumu pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai.

Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas paltforma.

 

 

Izbraukuma sēde. Biotautsaimniecība. Dabas resursi un to izmantošanas iespējas.

Darba plāna apstiprināšana priekšlikumu izstrādei, kas saistīti ar dabas resursu produktivitātes celšanu.